Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rüyada görmek, her Müslümanın özlemidir. Rü’yâ âleminde, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleriyle müşerref olmak; özlenen rü’yâdır. Arzulanan rü’yâdır. Bir ömür boyu hasretle beklenen rü’yâdır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Beni rü’yâsında gören kişi hakîkaten beni görmüştür…” (Müslim)

Şeyh Savî (r.âleyh) “VirdüDürrü Deyr” kitabında buyurdu ki: “Salevât-ı İbrâhimiyye”yi bin kere okumak, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görmeyi gerektirir.

Okunuşu“Allâhümme salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ ali Muhammedin kemâ salleyte ‘alâ İbrâhîme ve ‘alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd” “Allâhümme bârik ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ ali Muhammedin kemâ bârekte ‘alâ İbrâhîme ve ‘alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.”

Mânâsı: “Allah’ım, (Peygamberimiz) Hz. Muhammed’e ve âline, Hz. İbrahim’e ve âline rahmet ettiğin/mübarek kıldığın gibi rahmet eyle/mübarek kıl.”

Şeyh Adevî (r.âleyh) Hazretleri “Şerhü Delâilü’l-Hayrât” kitabında buyurdu ki: İmâm Buhârî (r.âleyh) Hazretleri’nin rivâyet ettiği teşehhüdü, Pazartesi gecesi veya Cuma geceleri bin kere okumak, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görmeyi gerektirir. İmâm Buhârî Hazretleri’nin rivâyet ettiği teşehhüd şudur:

Okunuşu:“Ettehıyyâtu lillâhi ve’s-salevâtu vettayyibâtü es-selâmu aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühu esselâmu ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdillâhis sâlihîn Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”

Mânâsı: “Her türlü kavlî, bedenî ve mâlî ibâdetler Allah’a mahsustur. Ey şânı yüce Peygamber, selâm, Allah’ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun. Ve selâm bizlere ve Allah’ın sâlih kullarına olsun. Ben şehâdet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehâdet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlü’dür.” (Buhârî)(Yusuf Nebhani, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’iRüyada Nasıl Görürüz?)

Bir Yorum Bırak