Hz. Muhammed (S.A.V), Peygamberlerin sonuncusu, insanların en ekmeli ve Allah (c.c.)’ın habibi olduktan halde Allah (c.c.)’tan o derece korkarlardı ki, zaman za­man “Mahşer günü ne olacağım?” buyurdukları ve yi­ne Allah (c.c.) korkusundan mübarek gözlerinden yaşlar geldiği olurdu. Hz. Übey b. Kâ’b (R.A) der ki: “Gece­nin üçte ikisi geçtikten sonra, Resûl-i Ekrem (s.a.v,):
—”Ey imân edenler, Allah’ınızı hatırlayınız. Al­lah’ınızı zikrediniz. Zelzele yaklaşıyor. O’nun arka­sından neler gelecek. Ölüm bütün maiyyeti ve netice­leri ile önünüzdedir” buyururlardı. Mişkât Ağlama Bahsi (40).
Peygamberimiz (S.A.V) ayrıca “siz benim bildiğimi bilseniz az güler, çok ağlardınız” buyururlardı. (Buhari-Miislîm)