Ülkemizde son 15-20 yıldan bu yana Ramazân aylarında dozajı
her yıl artırılarak işlenen haram zeminler oluşturuluyor. Bu
gayr-i meşru zeminler Ramazân ayımızı Allâh’a isyan fırtınasına
dönüştürüyor. Ramazân ayına mahsus haramlar icat edilip, bir
zümre bu haramları “ibâdet” telakki edip icra ediyor. Nedir bu haramlar?
Bunların bir kısmını şöyle sıralamamız mümkündür:
Belediyeler ve bazı kuruluşlarca iftar çadırları kuruluyor. Bu çadırlarda
iftariyeler verilip sözüm ona “Ramazân etkinlikleri” düzenleniyor.
Dînimizin asla tasvip etmediği şekilde, iftarı müteakiben
“sevab”ına konserler veriyorlar. Böylesine etkinliklere dîni motifler
katılarak, gelenek kılıfına da sokularak bir takım eğlenceler topluma
Ramazân aylarında dayatılıyor.
“Ramazân etkinlikleri” adı altında işlenen bunca “haram”lar farkındaysanız
Ramazân ayını idrak etme tarzımızı bozuyor. Halbuki
ramazan geceleri, tevbe istiğfar, tefekkür, Kur’ân tilâveti, salâvat
gibi şeylerle değerlendirilmelidir.
Ramazân ayı sosyal dayanışmanın tazelenme vesilesi olmalıdır.
Ramazân ayı fakirleri daha çok hatırlama, soframızda onlara
yer açma ayı olmalıdır. Fakir bulunamıyorsa muhtara gidip ve bizim
bu civarda muhtaçlar var mı diye sorulabilir.
Ramazan aylarında cami diplerinde müzik yayını, kadın-erkek
karışık izdiham oluşturulması da Ramazân ayında işlenen haramlardandır.
Dubai’de yapılan bir araştırmada Ramazânda Dünya Müslümanlarının
bir çoğunun yaptığı hatalar tespit edildi. Mükellef iftar
sofraları ile kadınların bu hazırlıklar için harcadığı zaman listenin
en başında sayıldı. Orta halli ailelerin bile iftar sofralarını pahalı
ve çeşitli yiyeceklerle donatmaya çalıştığı ve ev kadınlarının tüm
günlerini ibâdet ve manevi işlerle geçirmek yerine mutfakta yemek
hazırlamakla harcadığı belirtildi. Kadınların sıkça yaptığı hatalar
arasında evden çıkarak erkeklerin bulunduğu yerlere gitmek olduğu
belirtildi
Müslümanların vakitlerini hayırlı işlerle geçirme yerine alışverişe
çıktığını ve gereksiz harcamalarda bulunduğunu kaydetti.
Prensibimiz iyilikleri artırmak olmalıdır. İyilik yapamıyorsak, hiç
değilse kötülük etmeyelim.
(Basından Derleme)