Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Bayramlarınızı tekbîrler ile şenlendiriniz”
“Kim bayram günü üç yüz kere “sübhânellahi ve bi- hamdihi” der ve sevabını ölmüş müslümanlara bağışlarsa, her müslüman ölünün kabrine bin nûr iner ölünce Allâh kendi mezarına da bin nûr gönderir.”
Ramazan Bayramı sabahı, Allah (c.c.), melekleri yeryü- züne indirir. Onlar sokak başlarına dikilerek insanlardan ve cinlerden başka her canlının duyduğu bir sesle şöyle seslenirler:
“Ey Muhammed ümmeti! Büyük günâhları afveden ve bol bağışlar sunan kerem sahibi Rabb’inize çıkın.”
Mü’minler namaza katılınca Allah (c.c.), meleklere “Vazifesini yapan işçinin karşılığı nedir?” diye sorar.
Melekler
“Yaptığı işin mükâfatını almaktır.” diye cevap verirler. Bunun üzerine ulu Allâh (c.c.) “Sizi şâhid tutarım ki, onlaramükâfat olarak rızâmı ve mağfiretimi verdim” buyurur. (İmâm-ı Gazâlî, Kalplerin Keşfi, 668-669.s.)
Ramazan Bayramında şu on iki şey menduptur.
1. Camiye gitmeden önce, tek sayıda olmak üzere hurma (veya tatlı bir şey) yemek.
2. Boy abdesti almak.
3. Dişlerini misvakla temizlemek.
4. Koku sürünmek.
5. (Giyilmesi mubah olan) elbisenin en güzelini giymek.
6. Kendisine vâcibse (bayram namazından önce) fitre vermek.
7. (Karşılaştığı her din kardeşine karşı) sevinç ve güler yüzlülük göstermek.
8. Gücü yettiği nisbette çokça sadaka vermek.
9. Sabahleyin erkence uyanmak.
10. Erkence bayram namazının kılınacağı yere (camiye) biraz hızlıca adımlarla gitmek.
11. Sabah namazını (evine) yakın bir camide kılmak.
12. Bayram namazı için yaya olarak ve gizlice tekbîr getirerek bayram namazının kılınacağı yere gitmek, (kişi, yoldan giderken getirmekte olduğu tekbîri) bir rivâyete göre bayram namazının kılınacağı yere varınca ve diğer bir rivâyete göre bayram namazına başlarken keser. (İmâm Celaleddin Suyûtî)