Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: Bayramlarınızı tekbîrler ile şenlendiriniz.”

“Kim bayram günü üç yüz kere “sübhânellahi ve bihamdihi” der ve sevâbını ölmüş müslümanlara bağışlarsa, her müslüman ölünün kabrine bin nûr iner, ölünce Allâh (c.c.) kendi mezarına da bin nûr gönderir.”

Ramazân Bayramı sabahı, Allâh (c.c.), melekleri yeryüzüne indirir. Onlar sokak başlarına dikilerek insanlardan ve cinlerden başka her canlının duyduğu bir sesle şöyle seslenirler: “Ey Muhammed ümmeti! Büyük günâhları afveden ve bol bağışlar sunan kerem sahibi Râbbinize çıkın.”

Mü’minler namaza katılınca Allâh (c.c.), meleklere “Vazifesini yapan işçinin karşılığı nedir? diye sorar. Melekler “Yaptığı işin mükâfatını almaktır” diye cevap verirler. Bunun üzerine Allâh (c.c.) “Sizi şâhid tutarım ki, onlara mükâfat olarak rızâmı ve mağfiretimi verdim” buyurur.

(İmâm-ı Gazâlî, Kalplerin Keşfi, s.668-669)

Ramazân Bayramında şu on iki şey menduptur 1.Camiye gitmeden önce, tek sayıda olmak üzere hurma veya tatlı bir şey yemek. 2.Boy abdesti almak. 3.Dişlerini misvâkla temizlemek. 4.Koku sürünmek. 5.Giyilmesi mubâh olan elbisenin en güzelini giymek. 6. Kendisine vâcibse (bayram namazından önce) fitre vermek. 7. Karşılaştığı her din kardeşine karşı sevinç ve güler yüzlülük göstermek. 8. Gücü yettiği nisbette çokça sadaka vermek. 9. Sabahleyin erkence uyanmak. 10. Erkence bayram namazının kılınacağı yere, camiye biraz hızlıca adımlarla gitmek. 11. Sabah namazını evine yakın bir camide kılmak. 12. Bayram namazı için yaya olarak ve gizlice tekbîr getirerek bayram namazının kılınacağı yere gitmek, (kişi, yoldan giderken getirmekte olduğu tekbîri bir rivâyete göre bayram namazının kılınacağı yere varınca ve diğer bir rivâyete göre bayram namazına başlarken keser.)

(İmâm Celaleddin Suyûtî, Camiu’s-Sağir, c.1, s.799)

Bir Yorum Bırak