Hz. Selmân (r.a.) diyor ki; Resûlullâh (s.a.v.) Şa’bân

ayının son günü bize hitâb ederek şöyle buyurdular:

“Ey insanlar üzerinize büyük ve bereketli bir ay gel-

mektedir. Onda bir gece (Kadir Gecesi) vardır ki bin

aydan daha hayırlıdır. Allâhü Te’âlâ, o ayın orucu-

nu farz kılmış ve gece ibâdetini (Terâvih Namâzı’nı)

çok değerli bir nâfile kılmıştır. Kim bu ayda bir iyilik

(nâfile) ile Allâh (c.c.)’a yaklaşırsa Ramazân dışında

bir farzı yerine getiren gibidir. Kim de bu ayda bir far-

zı yerine getirirse bu ayın dışında yetmiş farzı yerine

getiren  gibidir.  Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı

da cennettir. Bu ay insanların acılarına ortak olma

ayıdır. Bu ay Mü’minin rızkının arttırıldığı aydır. Kim

bu ayda bir oruçluyu iftâr ettirirse bu  onun  bütün

günâhlarının  bağışlanmasına  ve  cehennem  ateşin-

den kurtulmasına sebeb olur. Oruç tutanın sevabın-

dan bir şey eksiltilmeden aynı sevab ona da verilir.”

(Müslim, Buhari)

(Muhammed Zekeriyya Kandehlevi, Amellerin Fazîletleri, 564.s.)

Ramazân-ı Şerîf’te okunacak duâlar:

İlk on (10) gün: “Yâ erhame’r- râhimîn”

İkinci on (10) gün: “Yâ ğaffârü’z- zünûb”

Son on (10) gün: “Yâ atîga’r- rigâb”

  1. Îkâz: Bu duâlar günde en az yüz (100) defa okun-

malıdır.

  1. Îkâz: Ramazân-ı Şerîf’in herhangi bir gecesi Fe-

tih Sûresi okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve

musîbetlerden bi-izni’llâhi Te‘âlâ muhâfaza olunur.

  1. Îkâz: Ramazân-ı Şerîf’in yirmi üçüncü (23.) gecesi

Sûre-i Ankebût ve Sûre-i Rûm okunur.

  1. Îkâz: Ramazân-ı Şerîf’in herhangi bir gününde

363 (üç yüz altmış üç) İhlâs-ı Şerîf okunur.

(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s. 55-56)

Bir Yorum Bırak