SUÂL: Namazda Fatiha Suresi okunduğunda “âmîn” demenin hükmü nedir? Namazda Fatiha’dan sonra sesli olarak amin denir mi ?

CEVAP: ‘’Âmîn”, Yüce Allâh’ın kabul etmesini temenni amacıyla duânın sonunda söylenen sözdür. Hz. Peygamber (s.a.v.) duânın sonunda “âmîn” denilmesini tavsiye etmiştir. (Buhârî)

Hanefî mezhebine göre Fâtiha’nın sonunda “âmîn”in gizli söylenilmesi sünnettir. Bu konuda imâm, cemaat ve yalnız başına kılanlar arasında fark yoktur. Şâfiî mezhebine göre ise “âmîn”, açık kıraatli namazlarda açıktan, gizli kıraatli namazlarda gizlice söylenir.(İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, c.2, s.172)

SUÂL: İmâma uyan bir kimse, namazda sehiv secdesini gerektirecek bir hata yapsa imâma uyduğu halde sehiv secdesi yapması gerekir mi?

CEVAP: Hanefi ve Şafii mezhebine göre, imâma uyan birisi imâma uyuduğu zaman içerisinde kendi hataları sebebiyle sehiv secdesi yapmaz. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “İmâmın arkasında olan kimseye sehiv yoktur. İmâm yanılırsa hem o, hem de ona uyanlar secde eder. Eğer imâma uyan hata yaparsa, ona secde gerekmez. İmâm ona kafidir.” (Dârekutnî)

Ancak imâma sonradan uyan kimse imâm selâm verdikten sonra yetişemediği rekâtları tamamlarken sehiv secdesini gerektirecek bir hata yaparsa, her iki mezhebe göre de sehiv secdesi yapması gerekir.(el-Fıkhu’l-İslâmi; Edilletuhu; c.2, s.231)

Bir Yorum Bırak