Peygamber (s.a.v.) Efendimiz umumiyetle sağ eliyle iş görmeyi severlerdi. Ayakkabılarını giyer­lerken önce sağ ayakkabılarını giyerlerdi. Camiye girerken önce sağ ayağıyla adım atarlar, şayet bir şey dağıtacak olursalar sağında bulunanlardan başlar ve bir iş yapacakları zaman besmele çeker­lerdi. Elbiseyi de önce sağdan giyerler, soldan çı­karırlardı.
Hz. Enes (r.a.) diyor ki:
— “Resûlullah (s.a.v.) bir gün evine gelerek su istediler, ben de süt getirdim. Peygamberimiz içti­ler. O (s.a.v.)’nun solunda Hz. Ebûbekir, önünde Hz. Ömer, sağ tarafında da bir bedevi oturuyor­du. Peygamberimiz sütü içtikten sonra Hz.Ömer kabı Hz. Ebûbekir’e uzatmak istemişti. Resûl-i Ek­rem (s.a.v.) kabın sağında bulunan bedeviye tak­dimini istemişti.
Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz Ashâb (r.a.)’ını künyeleri ile çağırır, çocuğu olan kadınla­ra da künyeleri ile seslenirlerdi. Çocuğu olmayan kadınlara ve çocuklara da bir künye bulur ve öyle seslenirlerdi. Böylece de herkesin hatırını hoş ederlerdi.
Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Yüce Ahlâkı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurmuşlardır: “Cennete baktım da Cennet ehlinin çoğunu fa­kir kimseler gördüm. Cehenneme baktım da Ce­hennem ehlinin çoğunu kadınlar gördüm.”
(Zübdetül Buharî, s.565)