Peygamberimiz (s.a.v.) peygamberliğinden önce de, kavmi arasında doğrulukta en başta gelmekte idi. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden ve Peygamberimizin (s.a.v.) en azılı düşmanların­dan Ebu Cehil, peygamber (s.a.v.)’e: «Seni yalanlamıyoruz! Fakat senin getirdiğin şeyleri yalan­ıyoruz» demiştir. Müşriklerden Ahnes b. Şerik’in Bedir yolunda kendisine «Ey Ebul Hakem! Şu­rada benden ve senden gayrı, konuşmamızı işi­ten yok. Sen bana Muhammed (s.a.v.) hakkındaki kanaatini haber ver. O doğru sözlü müdür?!Yoksa yalancı mıdır?» sorusuna da «Vallahi Muhammed (s.a,v.) doğru sözlüdür, hiç yalan söylememiştir» diye cevap vermiştir.