Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’inde: «Ey İman edenler! Allah’dan korkunuz (Allah’ın farzlarını yerine getiriniz! Yoksa sınırlarına yaklaşmaktan sakınınız.) Bir de sadıklar (peygamber aleyhisselam ve eshabı) ile birlikte olunuz!» buyurmuştur. Peygamber (s.a.v.) bir hadîs-i şerîfinde: «Doğruluğa devam ediniz. Çünkü doğruluk iyiliğe götürür. İyilik ise cennete götürür Doğruyu araştıra araştıra kişi en sonunda Allah katında sıddık olarak yazılır. Yalandan sakınınız! Çünkü yalan, fücura (sapıklığa) götürür. Şüp­hesiz ki, fücur da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye, yalanı araştıra araştıra, en so­nunda Allah katında kezzap (yalancı) olarak ya­zılır.» buyurmuşlardır.