Peygamberimiz (S.A.V) Efendimiz bir hadîs-i şerifle­rinde buyurmuşlardır ki:
“Bana, beş şey -başka rivayette altı şey- verildi” ki, bunlar, benden önceki peygamberlerden hiçbirisine ve­rilmemiştir.
Ben, düşmanın kalbine korku düşüren bir heybetle yardımlandım o kadar ki, ismim, bir aylık yerde herke­sin kalbi üzerinde tesir eder.”
“Bütün yeryüzü, benim için rnescid ve temiz, te­mizleyici kılınmıştır.
Ümmetimden, namaz vaktini idrâk eden kimse, na­mazını olduğu yerde kılıversin.”
Bütün yeryüzünün Peygamberimiz (S.A.V)’e secdegâh olması, İslâm dininin yeryüzüne yayılacağını ifade eder.
Peygamberimiz (S.A.V)’den önceki peygamberler ve ümmetleri, ibâdetlerini ancak mâbed dahilinde yapabi­lir, mâbed dışında ibadet yapamazlardı.
3) “Savaş ganimeti bana helâl kılınmıştır.
Halbuki, benden önce peygamberlerden hiç birisine helâl değildir.
4) “Benden önce, her peygamber yalnız kendi kavmi­ne gönderilmişti.
Ben ise, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmişimdir.”
5) “Peygamberler silsilesi benimle son bulmuştur.”
“Bana, Cevâmiülkelim verilmiştir.” Cevâmiülkelim’den maksad, Kur’ân-ı Kerîm’dir.
“Bana, şefaat yolları verilmiştir.” buyurmuşlardır.
Sohbetler (M. Asım Köksal)