Ey insanlar!…
Rabbiniz birdir. Babanız birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah (c.c.) yanında en kıymetli olanınız ona en çok savgı göstereninizdir. Arab’ın arab olmayana, -Allah (c.c) saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlü­ğü yoktur.
İnsanlar!… Yarın beni sizden soracaklar. Ne di­yeceksiniz? Yüz bin kadar Ashab cevaben:
— Allah (c.c.)’ın elciliğini ifa ettin, vazifeni yeri­ne getirdin. Bize vasıyyet ve öğütte bulundun diye şehadet ederiz… Bunun üzerine Resul-i Ekrem (s a.v.) mübarek şehadet parmağını göğe doğru kaldırarak, sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu:
— Şahid ol yarâb… Şahid ol yarâb… Şahid ol yarâb…
(Hz. R. M. Sâmi (k.s.), Hz. Ebûbekir (r. a.), S. 106)