Cenâb-ı Hakk (c.c.) Kur’ân’da: “Onlar (mü’minler) ayakta iken, otururken ve yatarken (daima) Allah’ı zik­rederler.” (Âl-i İmran 191)
“Nice adamlar vardır ki, hiçbir ticaret, hiç bir alışveriş onları zikrullahtan alıkoymaz.” (En-Nûr 37)
Kur’ân tebliğcisi o büyük önder, bu emir ve sıfatların en canlı timsâli idiler.
Her zaman, daima Allah (c.c.)’ı zikreder daima O’nun adını takdis ederlerdi