Resûl-i Ekrem (S.A.V), yüksek ahlâkı tamamlamak üze­re gönderilmiş, kendilerinde en güzel ahlâk örneğinin bulunduğu Kur’ân lisanıyla haber verilen bir peygamber­dir. Şu âyeti kerimeler O (S.A.V)’nun şefkat ve merhame­tini, güzel ahlâkını dile getirmektedir.
“Andolsun ki, Allah’ın Resul (S.A.V)’ünde Allah (c.c.)’ı ve Ahiret Günü’nü umanlar ve Allah (c.c.)’ı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 21)
“Gerçekten sen, pek büyük bir ahlâk üzeresin.” (Kalem ,4)
“Sen kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etra­fından dağılıp giderlerdi.”
(Âl-i İmran, 159)
Allah (c.c.)’ın Resulü (S.A.V) hiç bir müslümanı ismiyle lanetlememiş, hiç bir kadını, köle, cariye, hizmetçi ve hayvanı dövmemiştir.
Kimsenin kimseye karşı küçük düşmesine meydan ver­meden nasihatta bulunurlardı.