Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in yatağı, içi hurma yaprakları ile dolu bir deri ile bir örtü veya iki katlı bir kumaş parçasından ibaretti.
Hz. Hafsa (r.a.) anlatıyor (ki; hanımlarındandır): «Bir defasında Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in, üzerinde daha rahat etmeleri için bir kumaş parçasını dört kat yaptım, fakat kendileri is­tirahatları hakkında bu kadar çok meşgul ol­mamdan memnun kalmadılar.» (Tirmizî)
Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in Arabistan’ın tek hâ­kimi durumuna geçtikleri bir devrede bile evin­de ufak bir sedirden, su tulumundan başka bir eşyaları yoktu.
(Peygamber (s.a.v) Efendimizin Yüce Ahlâkı, Sh.: 16)