Peygamber Efendimiz (S.A.V), umumiyetle sağ eliyle iş görmeyi severlerdi. Ayakkabılarını giyerlerken önce sağ ayakkabılarını giyerlerdi. Camiye girerken önce sağ ayağıyla adım atarlar, şayet bir şey dağıtacak olursalar sağında bulunanlardan başlar ve bir iş yapacakları za­man besmele çekerlerdi. Elbiseyi de önce sağdan giyer­ler, soldan çıkarırlardı.
Hz. Enes (r.a.) diyor ki:
— «Resûlullah (s.a.v.) bir gün evine gelerek su istediler, ben de süt getirdim. Peygamberimiz (s.a.v.) içtiler. O (s.a.v.)’nun solunda Hz. Ebûbekir (r.a.), önünde Hz. Ömer (r.a.), sağ tara­fında da bir bedevi oturuyordu. Peygamberimiz (s.av.) sütü içtikten sonra Hz. Ömer (r.a.) ka­bı Hz. Ebûbekir (r.a.)’e uzatmak istemişti. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) kabın sağında bulunan be­deviye takdimini istemişti.»
Peygamberimiz (s.a.v.) Ashâb (r.a.)’ını künyeleri ile çağırır, çocuğu olan kadınlara da künyeleri ile seslenirlerdi. Çocuğu olmayan kadın­lara ve çocuklara da bir künye bulur ve öyle seslenirlerdi. Böylece de herkesin hatırını hoş ederlerdi.
(Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in Yüce Ahlakı, Sh.: 24)