Resûl-î Ek­rem (S.A.V)’in geçtiği yerde güzel bir koku bıraktığını Resûlullah (S.A.V) beyaz, yeşil ve sarı renkten hoşlanır­lar ve beyazın en güzel renk olduğunu söylerlerdi. Ken­dileri beyazdan başka bazen baştan başa sarı elbiseler de giyerlerdi. Kırmızı renkten hoşlanmazlardı.
Resûl-i Ekrem (S.A.V) güzel kokulardan hoşlanırdı. Çünkü güzel koku, Peygamberimiz (S.A.V)’e sevdirilen üç şeyden biri idi. Araplar arasında “sükk” adı ile anılan bir koku kullanırlardı. Ashâb-ı Kiram (R.Abe­yan etmişlerdir. Peygamberimiz (S.A.V)’in güzel kokuları misk ve anberden ibaretti.