Peygamberimiz (s.a.v.), otururlarken dizleri­ni dikip elleri ile dizlerini bağlarlardı. Kimseye darlık vermemek için Ashâb (r.a.)’ı içinde ayak­larını uzatıp oturdukları vâki değildir. Umumiyetle kıbleye müteveccih otururlardı. Yanlarına gelen misafirlerin altına çoğu zaman sırtlarındaki abayı serer ve oturturlardı. Bazen da misa­firlerine kendi minderlerini verirlerdi.
(Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Yüce Ahlakı)