Peygamberimiz (S.A.V) Efendimiz otururken dizlerini dikip elleri ile dizlerini bağlarlardı. Kim­seye darlık vermemek için Ashâb (R.A)’ı içinde ayaklarını uzatıp oturduktan vakî değildir.
Umumiyetle kıbleye müteveccih otururlardı. Yanlarına gelen misafirlerinin altına çoğu zaman sırtlarındaki abayı serer ve oturturlardı. Bazen de misafirlerine kendi minderlerini verirlerdi.