Allah (c.c.)’ın terbiye ettiği ve devamlı olarak O’nun kontrolü ve murakabesi altında bulunduğu şanlı Peygamber (s.a.v.), mütemadiyen ibâdet hâli içinde idiler. Her an O’nun rızâsına muvafık işlerle meşgul bulunuyorlardı. Kendi­leri «Allah (c.c.)’a lâyıkı vechile ibâdet nasıl icra edilir» bunu tebliğ ve tatbik etmişlerdir.
Resûl-i Ekrem (s.a.v.), fıtraten ibadeti se­verler, gözünün nurunu, gönlünün huzur ve sü­rûrunu onda bulurlardı. Hattâ peygamber olma­dan önce, Mekke haricindeki Hirâ Mağarası’nda bir ay yalnız başına kendilerini ibâdete ver­dikleri olurdu.
(Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in Yüce Ahlakı,Sh.: 28)
***