Allah (c.c.)’ın terbiye ettiği ve devamlı olarak O’nun kontrolü ve murakabesi altında bulunduğu Şanlı Pey­gamber (S.A.V), mütemadiyen ibâdet hâli içinde idiler. Kendileri “Allah (c.c.)’a lâyıkı veçhile ibâdet nasıl icra edilir” bunu tebliğ ve tatbik etmişlerdir.
Resûl-i Ekrem (S.A.V), fıtraten ibâdeti sevenler, gözü­nün nurunu, gönlünün huzur ve sürûrunu onda bulur­lardı.