Resûlullah (s.a.v.), hastaları ziyarete önem verirler ve bunun müslümanlar için bir vazife olduğunu söylerlerdi.
Hasta ziyareti esnasında hastaya ümid ve­rirler, nabzını ellerine alıp alnına mübarek el­leriyle dokunurlardı. Şifâ bulması için de Cenâb-ı Hakk (c.c.)’a dua ederlerdi. Hastaya da «İnşal­lah kurtulacaksın.» derlerdi. Şayet birisi fena lâ­kırdı edecek olursa ondan memnun olmazlardı.
(Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in Yüce Ahlakı)