Resûlullah (S.A.V) Efendimiz, hastaları ziyarete önem verirler ve bunun müslümanlar için bir va­zife olduğunu söylerlerdi.
Hasta ziyareti esnasında hastaya ümid verirler, nabzını ellerine alıp mübarek elleriyle dokunur­lardı. Şifâ bulması için de Cenâb-ı Hakk (c.c.)’a dua ederlerdi. Hastaya da “inşallah kurtulacak­sın” derlerdi. Şayet birisi fena lâkırdı edecek olur­sa ondan memûn olmazlardı.