Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in mübarek sözleri arasında öyle güzel ve hikmet dolu sözler vardır ki, bunla­ra “Bedayi’ül Hikem” denilir
Şu mealdeki Hadis-i Şerifler, bu Ahlâk ve Hikmet esaslarından bazısıdır:
* Hikmetin başı Allah korkusudur.”
* “İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir”
* “İnsanlar, tarak dişleri gibi hukuk bakımından eşittirler.”
* “Kendi değerini bilen kişi helak olmaz.”
* “Kendisi için istediğini senin için de istemeyen kimsenin dostluğunda hayır yoktur.”
* “Kendisi için sevdiğini, kardeşi için de istemedikçe, kişinin imanı kamil olmaz.”
* “Yalan yere yemin etmek yurdları harabeyeçevirir.”
* “Emaneti sana güvenen kimseye teslim et. Sana hıyanet edene sen hıyanet etme.”
* “Eski dostluğu devam ettirmek, imandandır.”
* “Alışverişde en çok ziyan eden o kimsedir ki, başkasının dünyası uğrunda kendi ahiretini yitirir.”
* “Kardeşinin uğradığı musibetten dolayı sen sevinç gösterme; yoksa, yüce Allah onu kurtarır da seni musibete düşürür.”
* “Cezası en çabuk verilen şey, zulümdür.”
* “İnsanlara kendini sevdirmek aklın yarısıdır”
* “Kanaat tükenmez bir hazinedir.”
* “Pişmanlık bir tevbedir.”
(Ö. N. Bilmen, Büyük İslam İlmihali)