Kur’ân te’dib etmiştir. Cenab-ı Hakk (azze ve celle):
“Affı öne al, iyilikle emret Af ve bağışlama O (s.a.v.)’nun öyle bir huyudur ki, bu hususta kendilerini, câhillerden yüz çe­vir!” (A’raf, 199) buyurmaktadır.
İntikâm almağa kudreti varken affetmek, O (s.a.v.)’nda öyle bir aynadır ki; orada temiz ruhla­rın en güzel şekilleri, ulvi maksat, yüce gaye, nef­sin arzularının üstüne yükselme gibi üstün vasıf­lar parıldar.
(Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Yüce Ahlakı, S. 54)