Her mü’minin en büyük arzularından biri de o yüce Resûlü (s.a.v.) rüyâda görmektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Kim, beni rü’yâsında görürse; gerçekten beni görmüş olur. Zira şeytân kesinlikle benim şeklime girmez.” (Sahih-i Buhârî, 6482)
Mekke müftüsü seyyid Ahmed Dehlânî Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne okunan salevâtları ve özellikle de Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görmek için okunan salevâtları bir araya topladı. Bir mecmua yazdı.
Ve buyurdu ki: Her gün bin kere şu salevâtı okuyan, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleriyle müşerref olur:
“Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin el-Câmii li-esrârike ve’d-dâlli aleyke ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”
Manası: Allâhım senin esrârını (kendisinde) toplayan ve sana delâlet eden,  Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne ve O’nun âli  ve ashabına salât-ü selam eyle!. (Saâdetü’d-Dareyn, s. 530)
Şeyh Muhammed Hakkî Efendi en-Nâzillî hazretleri “Hazînetü’l-Esrâr” kitabında buyurdu:
-“Ben şeyhim, senedim (maddî ve manevî dayanağım) Şeyh Mustafa el-Hindî Hazretleri’ne;
-“Allâhü Te’âlâ Hazretleri’ne yaklaşmanın ve Peygamber
(s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne vasıl olmanın yolunu sordum…” O bana, âyetü’l-kürsî ve şu salevâtı öğretti.
“Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âli seyyidinâ Muhammedin fi külli lemhatin ve nefesin bi-’adedi külli ma’lûmin leke”
Ve şeyhim buyurdu ki:
– Eğer sen âyetü’l-kürsi ve bu salevâta devam edersen; ilimleri ve sırları, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nden alırsın. Ve hatta rûhânî olarak, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nin terbiyesinde olursun.
Gerçekten bu mücerrebdir (denenmiştir).
(Yusuf en-Nebhâni, Saâdetü’d-Dareyn, s. 530)