Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek sözleri arasında öyle güzel ve hikmet dolu sözler vardır ki, bunlara “Bedayi’ül-Hikem” deni­lir. Şu mealdeki Hadis-i Şerifler, bu Ahlak ve Hikmet esaslarından bazısıdır:
«Hikmetin başı Allah korkusudur.»
«İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir.»
«İnsanlar, tarak dişleri gibi hukuk bakımın­dan eşittirler.»
«Kendi değerini bilen kişi helak olmaz.»
«Kendisi için istediğini senin için de isteme­yen kimsenin dostluğunda hayır yoktur.»
«Kendisi için sevdiğini, kardeşi için de sev­medikçe, kişinin imânı kâmil olmaz.»
«Yalan yere yemin etmek yurtları harabeye çevirir.»
«Emaneti sana güvenen kimseye teslim et; sana hıyanet edene sen hıyanet etme.»
«Eski dostluğu devam ettirmek, imandandır.»
«Alışverişde en çok ziyan eden o kimsedir ki, başkasının dünyası uğrunda, kendi ahiretini yitirir.»
«Kardeşinin uğradığı musibetten dolayı sen sevinç gösterme, yoksa yüce Allah onu kurtarır da seni musibete düşürür»
«Cezası en çabuk verilen şey, zulümdür.»
«İnsanlara kendini sevdirmek aklın yarısıdır.»
«Kanaat tükenmez bir hazinedir.»
«Pişmanlık bir tevbedir…»
(Ö.N. Bilmen – Büyük islâm İlmihali)