Her mü’minin en büyük arzularından biri de o yüce Resûlü (s.a.v.) rüyâda görmektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Kim, beni rü’yâsında görürse; gerçekten beni görmüş olur. Zira şeytân kesinlikle benim şeklime girmez.” (Sahih-i Buhârî, 6482)
Allâhü Teâlâ hazretleri, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında şeytândan koruduğu gibi; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in teklif dünyasından ayrılmasından sonra da Allâhü Teâlâ hazretlerini onu şeytândan korudu.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i rüyasında gören kişi, sanki uyanık olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i görmüş gibidir. (Saadetü’d-Darayn, s. 459)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i rüyada görmenin maddî ve manevî faydalarından bazıları şunlardır: Hidâyete sebeptir. Allâh’ın rahmetine vesiledir. Hayra vesiledir. Ebedî devlettir. Sevgi ve muhabbete sebeptir. Zâhid olur. Takvâ sahibi olur. Dünyâ sıkıntılarından kurtulur. Bütün işleri kendisine kolay gelir. Sabır sahibi olur. Tahammül eder. Tevekkül sahibi olur. Kanaatkâr olur. Varlığa sevinmez, yokluğa üzülmez. İbâdetlerden haz alır. Amellerin sırrına vakıf olur. Duası makbûl bir kişi olur. Allâh’a teslimiyeti artar. Amellerinin sevabı kat kat olur. En uzun ömürlü insanların yaptığı ibâdetler kadar sevap alır. Sünnet-i seniyye üzerine yaşar. Yüzü nurlanır. Ahlâkı ve huyu güzel olur. Allâh dostları onu sever. Melekler ona aşık olur. Son nefesinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i zahiren görür. Sekerâtü’l-mevt halinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona yardım eder ve ondan şeytânı def eder. İman ile vefat eder. Kıyâmet gününde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e gâyet yakın olur. Şefaat edicilerden olur. Cehennem ateşi kendisini yakmaz. Cennetliktir. Cennette de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’ile müşerref olur.
(Yusuf en-Nebhanî, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’i Rü’yâda Nasıl Görebiliriz?, Misvak Neşriyat. s. 11-15)