1-            Açlıkta, kalb safası, hâfıza kuvveti,

Toklukta, ahmaklık, unutkanlık olur.

2-            Açlıkta, kalb rik’atli olur,

Duâ ve ibâdette feyz bulunur.

Toklukta, kalb katı olur, ibâdetten zevk alınamaz.

3-            Açlıkta, kalbde züll-ü inkisâr ve tevâzu olur,

Toklukta tuğyân, tefâhur ve kibr olur.

4-            Açlıkta, fakîr ve açlar düşünülür,

Toklukta, unutulur düşünülmez olur.

5-            Açlıkta, şehvânî, nefsânî istekler kırılır,

Toklukta, nefs-i emmâre kuvvet bulur.

6-            Açlıkta, vücûdda uyanıklık zindelik olur,

Toklukta, uyku ve gaflet olur.

7-            Açlıkta, ibâdet tâata devâm kolay olur,

Toklukta, tembellik ve gevşeklik olur.

8-            Açlıkta, beden sıhhatli olur, maraz def’olur,

Toklukta, vücût yıprar, hasta olur.

9-            Açlıkta, bedende hafiflik, ferahlık olur,

Toklukta, ağırlık, atâlet olur.

10-         Açlıkta, sadaka vermeğe, îsâr ve infâka şevk gelir,

Kıyâmet günü sadakanın gölgesinde oturur.

Bir Yorum Bırak