1 — Unutularak bir şeyi yemekle, içmekle ve­ya cinsi yakınlaşmayla,

— Mazmazadan sonra ağızda kalan yaşlı­ğın tükürük ile beraber yutulması,

— Dişten gelen kan tükürüğe galip olma­dan yutulursa bozulmaz. Tükürüğe gâlibse bo­zulur.

— Tükürük ile ıslanmış dudakları sahibi­nin emmesi orucu bozmaz.

— Gözyaşı veya yüz teri ağıza gittiğinde bir katre ise bozulmaz. Fazla ise bozulur.

— Yenilmesi kasdedilmeyen ve kendisin­den kaçınmak mümkün bulunmayan bir şeyin içeriye gitmesi.

— İp parçasını ağıza (defalarca) almak orucu bozmaz.

— Bir kusuntu (kendibaşına geldiğinde) bir ağız dolusundan azsa orucu bozmaz.

— Yalnız tutmakla, öpmekle, oynamakla oruç bozulmayacağı gibi mücerret bakmak ve düşünmek neticesi olarak meni akmakla da bo­zulmaz.

— İçeri nüfuz etmeyen ilâç orucu boz­maz.

— Baştaki veya karındaki bir yaraya ko­nulup yaranın rutubetiyle ıslatarak dimağa ve­ya içeriye gitmeyen bir ilâçtan dolayı oruç bo­zulmaz.

(İslâm ilmihali, Sh. 270-275)

“Oruç kulun cehennem ateşinden korunaca­ğı bir kalkan bir siperdir.”

(H. Kudsi, Ahmed b. Hanbel)

Bir Yorum Bırak