Unutulularak bir şeyi yemekle, içmekle veya cinsi yakınlaşmayla,

Mazmazadan sonra ağızda kalan yaşlığın tükürük ile beraber yutulması,

Dişten gelen kan tükürüğe galip olmadan yutulur­sa bozulmaz. Tükürüğe gâlibse bozulur,

Tükürük ile ıslanmış dudakları sahibinin emmesi orucu bozmaz,

Gözyaşı veya yüz teri ağıza gittiğinde bir katre ise bozulmaz. Fazla ise bozulur.

Yenilmesi kasdedilmeyen ve kendisinden kaçın­mak mümkün bulunmayan bir şeyin içeriye gitmesi,

İp parçasını ağıza (defalarca) almak orucu bozmaz,

Bir kusuntu (kendi başına geldiğinde) bir ağız do­lusundan azsa orucu bozmaz,

Yalnız tutmakla, öpmekle, oynamakla oruç bozulmacağı gibi mücerret bakmak ve düşünmek neticesi olarak meni akmakla da bozulmaz. (Yalnız, bunlar oru­cun mekruhlarındandır. Kendine sahip olamayanın orucu bozulur, hem kaza hemde keffâret gerektirir.)

İçeri nüfuz etmeyen ilâç orucu bozmaz,

Baştaki veya karındaki bir yaraya konulup yara­nın rutubetiyle ıslanarak dimağa veya içeriye gitmeyen bir ilâçtan dolayı oruç bozulmaz.

(islâm İlmihali, Sh.: 270-275)

***

HADİS-İ KÛDSİ

“Oruç kulun cehennem ateşinden korunacağı bir kalkan, bir siperdir.”

(H. Kudsi, Ahmed b. Hanbel)

Bir Yorum Bırak