Ramazanda oruçlu olduğu halde;

 1. Kasten yemek yiyen,
 2. Deva veya gıda için bir şey içen,
 3. İki yoldan biri ile cinsî münasebette bulunan veya ken-

disine cinsî temas yapılan kimseye hem kaza ve hem de kef-

faret gerekir.

Kazayı gerektiren sebepler:

 1. İki yoldan başka yerden cinsî temasda bulunan,
 2. Hayvana temas eden,
 3. Ailesini öpmesi veya dokunması ile inzal olan,
 4. Makattan ilâç koyan, burnuna ve kulağına ilâç damla-

tan,

 1. Baştaki veya karındaki bir yaraya konulan ilâcın karına

veya beyine gitmesi,

 1. Demir yutmak, ağız dolusu kusmak
 2. Gece zannederek fecir doğduğu halde sahur yemeği

yemek,

 1. Akşam zannı ile güneş batmadığı halde iftar etmek; bü-

tün bunlara keffaret gerekmeyip kaza gerekir.

Orucu bozmayan haller;

 1. Unutarak yemek, içmek, cinsî münâsebette bulunmak,
 2. Uyurken ihtilâm olmak, cünüb olarak bir şey yemeden

sabaha çıkmak, öpmek,

 1. Kadına bakınca meninin gelmesi,
 2. Yağ sürünmek, gözlere sürme çekmek, gıybet etmek,
 3. Kendi kendine gelen kusuntu,
 4. Sidik deliğine bir şey damlatmak,
 5. Boğaza toz veya sinek kaçması,
 6. Dişler arasında kalan nohut tanesinden az bir yemek

kalıntısını yutmak; bütün bunların arkasından bir şey yeme-

dikçe oruç bozulmaz.

Ayrıca oruçlu olanın sakız çiğnemesi, bir şeyi tatması ve

kendinden emin olmayınca âilesini öpmesi mekrûhtur.

(Mevsîlî, el-İhtiyar, 664-669.s.)

Bir Yorum Bırak