(KEFFÂRET GEREKTİRENLER VE GEREKTİRMEYENLER)

Oruç, niyetli olarak gündüzleyip yemek, içmek ve cinsî

münasebetten sakınmak demektir. O halde oruçlu, unutarak

yer, içer ve cima yaparsa orucu bozulmaz. Eğer (gündüzle-

yin) uyuyarak ihtilâm olursa veya bir kadına bakarak menisi

akarsa,  yağlanırsa, kan aldırırsa veya gözüne sürme çekerse

veya hanımını öperse orucu bozulmaz. Eğer öpmekten veya

ellemekten menisi akarsa günü gününe orucunu kaza eder.

(Keffâret lâzım gelmez) Nefsinden emin olunca öpmekte beis

yoktur. Eğer emin değilse mekruhtur.

Eğer kişi zorla ve elinde olmayarak kusarsa, orucu bozul-

maz. Eğer isteğiyle ağız dolusu kusarsa kaza etmesi lâzımdır.

(Keffâret lâzım gelmez)

İradesiyle bir insanı ön veya arkadan cima eder, gıda veya

deva alıp bir şeyi yer veya içerse orucunu günü gününe kaza

etmekle beraber zıhar kefareti gibi bir keffâret verecektir.

Ramazan haricinde ifsat edilen oruç için keffâret yoktur. Ar-

kasından şırınga ile ilâç veya burun yoluyla herhangi bir sıvıyı

alan veya kulaklarına bir şey akıtan veya karnın derinliğine

veya dimağa doğru inen bir yarayı tedavi ederken, karnına

veya dimağına ilâç kaçan bir kimsenin orucu bozulur. (Kaza

eder, fakat keffâret lâzım gelmez).

Eğer kadının başka imkânı varsa, çocuğu için yemek çiğ-

nemesi mekruhtur. (Şekersiz, kokusuz) sakızın çiğnenmesi

oruçlunun orucunu bozmaz, fakat mekruhtur. Ramazan’da

hasta olan kişi, oruç tutmakla hastalığının uzamasından kor-

karsa, orucunu bozar, bilâhare kaza eder. Eğer misafir orucu

tutmaktan zarar görmezse, oruç tutması daha iyidir, fakat ye-

yip sonra kaza etmesi de caizdir.

Hâmile ve süt veren hanımlar evlâtlarından (veya kendi-

lerinden) korktukları zaman oruçlarını bozar, bilâhare kaza

ederler, kendilerine fidye (keff âret) düşmez. Oruç tutmaya

gücü yetmeyen ihtiyar orucunu bozar, keffâretlerde yedirdiği

gibi, her gün için bir miskini doyuracaktır.

(Ebu’l Hasan Kuduri, Kudûri Tercümesi, s. 289)

Bir Yorum Bırak