— Bilerek yeyip içilen ve oruca münafi oldukları halde yapılan şeyler, orucu bozar. Ve bunların bir kısmı kaza bir kısmı keffâreti icâb ettirir.

— Uyku halinde bir şeyi yemek içmek.

— Oruçlu olduğu halde sehven yemek, yi­yene oruçlu olduğu söylenince yemek yemeye
devam etmek.

— Diş arasında kalmış taam nohut tanesi kadar varsa ve yutulursa oruç bozulur. Nohut­tan küçükse bozulmaz.

— Susam ya da buğday tanesi kadar bi­le olsa böyle bir şey dışarıdan alınıp yutulursa.

— Zorla kusmak.

— Kendi kendine gelen kusmuk ağız do­lusundan çoksa.

— İki yoldan başka herhangi bir uzva mukarenet sonucu meni gelmesi orucu bozar.

— Zevcesini elbisesi üstünden tutmakla menisi gelen kimse, zevcesinin cildinin harare­tini hissetmişse orucu bozulur. Aksi halde bo­zulmaz.

— İhtikar ve burna akıtılan ilâç, kulağa damlatılan yağ orucu bozar.

— İçeri nüfuz eden ilaç orucu bozar. (Büyük İslâm İlmihâli, Sh. 270-275)

***

«Kim oruçlu iken yer; yahut içerse orucunu bozmayıp tamamlasın. Çünkü Allah (c.c.) ona yedirmiş ve içilmiştir.» (Buhari – Müslim)

Bir Yorum Bırak