Oruçluya Hangi Durumlarda Kefaret (Keffaret) Vacip Olur?

Orucu bozan/bozulan Müslüman hangi durumda kefaret (keffaret) öder sorusuna yanıt aramaktayız.

Bozulan her türlü orucun sonucunda mutlaka keffaret gereklidir denemez. Bu yüzden keffaret ancak onu gerektirecek hususi durumlarda vacip olur.

Cinsel İlişkiye Girerek Orucu Bozan Keffaret Öder mi?

Bu hususi durumlar şunlardır: Kamil manada orucun bozulması yani orucu bozma denilen kasıtlı olarak yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak eylemlerinden biri ile bozulan ramazan orucudur. Bir diğer ifadeyle özür ve ruhsat bulunmaksızın sureten ve manen oruç bozmanın tahakkuk etmesi durumlarında olur.

Sureten ve manen cima etmekten maksat; erkek ve kadının cinsel organlarının birleşmesiyle gerçekleşir. Zira erkek veya kadının elde edeceği şehvetin en olağan ve kâmil olanı cinsel organının birleşmesiyle hâsıl olur. Ayrıca erkeğin organından sünnet mahalli kadar kısmın kadının tenasül organında kaybolması sonucunda bu durum gerçekleşir.

Sureten ve manen yemek-içmekten maksat; gıdalanma ve tedavi olma maksadıyla üretilmiş bir şeyin ağız yolu ile mideye ulaştırılmasıdır. Zira bunlarla şehvetü’l batn denilen doyma isteği en olağan hali ile yerine getirilmiştir.

Sureten yemek ve içmekten maksat; yenilmesi ve içilmesi adet olmayan toprak, taş, esans ve benzeri şeylerin gıdalanma maksadı ile olsun olmasın yenilmesi ve içilmesidir. Bu gibi şeyler kasıtlı olarak yenilip içilecek olsa da kâmil bir gıdalanma meydana gelmeyeceğinden keffaret vacip olmaz. Bilakis sadece gününe gün kaza vacip olur.

Manen gıdalanmaktan maksat; gıda verici olup da normalde yenilmeyen ve içilmeyen şeylerin ağız dışından başka bir yolla vücuda zerk edilmesidir. Bunlarda da kâmil bir gıdalanma düşünülemeyeceği için keffaret vacip olmaz. Belki sadece gününe gün kaza gerekir.

Sureten cima etmekten maksat; kişinin rüyasında kendisini cima ederken görmesidir. Bu durumda boşalma olsun veya olmasın kâmil bir cima vaki olmadığı için keffaret gerekmez.