5. Ramazân’ın Gün ve Gecelerini Daha İyi Değerlendirmek: İbn-i Abbas (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Ramazan’ını şöyle anlatıyor: “Resûlullâh (s.a.v.), Ramazân’da her gece Cebrail (a.s.) ile karşılaşır, onunla Kur’ân-ı Kerîm müzâkere ve mukâbelesinde bulunurdu.” (Buhârî) Bize gereken, Ramazan’ı zikir, tesbih, salavât-ı şerîfe getirmek ve istiğfar etmek sûretiyle değerlendirmek, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i izlemek düşüncesiyle de Kur’ân’dan ve âlimlerden istifâde etmektir. Çünkü ilim amelden önce gelir. İlim de zaten ilk ameldendir. Farzlardan önce farz olan ilimdir. Zira uygulanması farz olanın bilinmesi farzdır. 6. Kur’ân-ı Kerîm’den ve Hadîs-i Şerîflerden Gereğince İstifade Etmek: Kur’ân-ı Kerîm’in hem lafzını tecvid kaidelerine uyarak okumak hem de imkân nispetinde meâl ve tefsiri ile manasından istifâde etmek gerekir. Kur’ân-ı Kerîm mukâbelesine bir ay katılınca tecvidle ilgili hatalar düzeltilir ve güzel okuma becerisi kazanılabilir. 7. Belli başlı Zikir ve Duâlardan Vird Edinmek: Evde tuvalete girerken, çıkarken, elbise giyerken, evden çıkarken, eve girerken, yatarken, kalkarken, yemek yemeden önce, yedikten sonra okunacak duâlar belli ve uygun yerlere önce asılır, yüzünden okunur, ezberlendikten sonra kaldırılır. Ayrıca belli başlı duâlar cebimizde durur, yeri gelince cebimizden çıkarılır, okunur, sonra da ezberlenir. Meselâ ezân duâsı, sabah akşam okunması tavsiye edilen Seyyidü’l-İstiğfâr yazılır okunur. Zikirlerden de bellibaşlı olanları öğrenilir ve günlük olarak gelirken-giderken arabada, yürürken, otururken ve yatarken okunur. Meselâ: “Sübhânallâhi ve bihamdihî sübhânallâhi’l-azîm” “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber” “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” “Estağfirullâhe’l-azîm ve etûbü ileyhi” “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve sahbihî ve sellim”

(www.mevlanatakvimi.com)

Bir Yorum Bırak