İbn Abbâs (r.a.)’ın nakline göre Resûlullâh (s.a.v.) ihrâmlı iken ve oruçlu bulunduğunda hacamat yaptırmıştır. (Buhârî)
Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’in nakline göre Resûlullâh (s.a.v.) “Oruçlunun orucunu bozmayan şeyler; hacamat ve ihtilâmdır” buyurmuştur. (Tirmizî) Bu hadîsler ihtilâm olan veya hacamat yaptıran kimsenin orucunun bozulmadığına açık bir delîldir.
Sâbit el-Bünânî şöyle anlatmıştır: Enes b. Mâlik (r.a.)’e “Sizler oruçlunun hacamat yaptırmasını çirkin görüyor muydunuz?” diye soruldu. Enes (r.a.) “Hayır, ancak vücûdu zayıf düşürdüğü için hoş görmüyorduk” dedi. Başka bir sahabe yaptığı rivâyette “Şu‘be bu hadîsi “Sizler Hz. Peygamber (s.a.v.)’in zamanında oruçlunun hacamat yaptırmasını kötü görüyor muydunuz?’ şeklinde nakletmiştir” dedi. (Buhârî) Hadîs hacamatın orucu bozmayacağına açık bir delîldir. Mekrûhluk sebebi ise hacamat yaptırmanın vücûdu zayıf düşürmesi ve kişinin oruç tutmaktan âciz hâle gelmesidir veya oruç tutmanın o kimseye ağır hâle gelmesidir. Söz konusu mekrûhluk, kendisi açısından böyle bir sakıncanın muhtemel olduğu kimselere mahsûstur. Dolayısıyla üzerinde durduğumuz mekrûhluk, gücü kuvveti yerinde olan kimselere yönelik değildir.
(Eşref Ali Tehanevi, Hadislerle Hanefi Fıkhı, c.7, s.29-31)
BİLİYOR MUYDUNUZ?
Ramazan orucu ve mutlak nafile oruçlarda niyyetin vakti; bir önceki gün güneşin batışından kaba kuşluk vaktine (günün yarısına) kadardır.
(İbni Abidin, Reddül Muhtar)
Bir kimse birkaç defa orucunu bozar da birincisi için kefaret vermemiş olsa, ona bir kefaret kafidir. Velev ki iki ramazana ait olsun. (Cima ile bozulmamış olmak şartıyla)
(İbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtar)