Oruç tutacak kimsenin sahur yemeği yemesi müstehabdır. Bunun vakti gecenin sonu (imsak saati)na kadardır.

İftarı ta’cil (acele) yani akşam namazından ev­vel oruç açmak müstehabdır. Ta ki oruç hali na­mazda kalbin huzuruna mâni olmasın.

İftar esnasında: “Ey Allah’ım senin rızan için oruç tuttum, sana îmân ettim, sana tevekkülde bulundum, senin rızkınla orucumu açtım, Ramazan-ı şerîf ayının yarınki günü orucuna da niyet ettim. Artık benim geçmiş ve gelecek günahları­mı yarlığa” diye dua etmesi sünnettir.

Orucu hurma gibi tatlı bir şey ile açmak mendubdur.

Oruçlunun yakınlarına, fakirlere fazla ihsanda bulunması müstehabdır.

Oruçlunun mümkün olduğu kadar gece ve gündüz Kıır’ân-ı Kerîm’i tilavetle, zikir ile, Resûl-i Ekrem (a .s.) Efendimize salât-ü selâm ile, ilim ile iştigal etmesi müstehapdır.

Oruçlunun lüzumsuz fazla lakırdılardan dilini tutması müstehabdır. Gıybetten, nemimeden ka­çınmak her zaman bir vecibedir.

Oruçlu için itikaf da müstehabtır

(İslâm İlmihali, Sh.: 276)

MÜSTEHAB: Lügatte sevilmiş şey demektir. Istılahta “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimizin ba­zen yapıp bazen terk buyurmuş oldukları şey­dir.”

Bir Yorum Bırak