Niyet ederken belirtilmesi ve geceden niyet edilmesi şart

olmayan oruçlar şunlardır;

  1. Eda olarak tutulan Ramazan orucu
  2. Ne zaman tutulacağı belli olan adak oruçları
  3. Nafile oruçlardır.

Bu gibi oruçlara geceden itibaren gün ortasından biraz ön-

cesine kadar niyet edilebilir ki en doğrusu da budur.

(Gün ortası; tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren

ki kuşluk vaktine kadar olan zamandır.)

Aynı şekilde (bu gibi oruçların) tayin etmeksizin mutlak bir

niyetle veya nafile niyetiyle tutulması da doğrudur. Oruca niyet

eden kimse yolcu veya hasta dahi olsa durum değişmez en

doğrusu da budur. Sağlıklı ve mukîm olanlar, başka bir vâcib

oruç niyetiyle ramazan orucunu eda edebilirler. Yolcu olanlar

bu hükmün dışındadır. Çünkü onlar, hangi vâcib oruca niyet

ederlerse, o orucu tutmuş olurlar.

Zamanı belirlenmiş adak oruç, başka bir vacibe niyet edi-

lerek tutulamaz; çünkü bu takdirde niyet edilen oruç tutulmuş

olur.

Niyet ederken belirtilmesi ve geceden niyet edilmesi şart

olan oruçlar şunlardır

  1. Kazaya kalmış ramazan orucu,
  2. Tutulmaya başlanmış, bozulmuş kazası lâzım gelen na-

file oruçlar,

  1. Her türlü keffâret oruçları
  2. Ve meselâ, “Allâh hastama şifâ verirse bir gün oruç tuta-

cağım” diyen kimsenin hastasının şifâ bulması durumun oldu-

ğu gibi günü önceden tayin olunmamış mutlak nezir oruçlardır.

Orucun zamanı ikinci fecrin doğuşundan başlar, güneş ba-

tıncaya kadar devam eder.

Oruçlu eğer gündüzleyin uyuyarak ihtilâm olursa veya bir

kadına bakarak menisi akarsa, veya yağlanırsa veya kan aldı-

rırsa veya gözüne sürme çekerse veya hanımını öperse orucu

bozulmaz.

(Şûrunbulâli, Nurul İzah Terc. s.128-129; Kuduri Terc. s.85 )

Bir Yorum Bırak