Resûlullah (s.a.v.): “Bir kimse yalan söylemeyi ve onunla amel etmeyi bırakmazsa, yalnız yemekten ve içmekten kesilmek ona fayda sağlamaz. Çünkü, böy­le bir oruç, Allah ta’âlâmn yüksek dereceli mükafatı­nı celbetmekten yoksundur.” buyurdu.

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet edilmiştir: Resûlullah (s.a.v.): “Oruç, cehennemden koruyan bir siper, bir kalkandır. Fakat kalkan yırtılıp paralanmadıkça.” Bu­nun üzerine; “Yâ Resûlallah, orucu hangi şey yaralar ve paralar?” dediler. “Yalan, gıybet (dedikodu) orucu yırtar ve paralar” cevabını verdi.

Ebû Hüreyre (r.a.)’den Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Oruç yalnız yemekten ve içmekten kesilmek değil, boş ve faydasız söz, çirkin ve ayıp olan şeyleri de işleme­mektir” buyurdu.

Enes bin Malik (r.a.)’den bildirilmiştir. Resûlullah (s.a.v.): “Şu beş şeyi işlemek oruç ve abdesti bozar:

1- Yalan söylemek,

2- Nemime (laf getirip, götürmek),

3- Gıybet (adamın arkasından dedikodusunu yap­mak)

4-  Görülmesi haram olan şeylere şehvetle bak­mak

5- Yalan yere yemin etmek” buyurdu. Ya’ni bunlar oruç ve abdestin sevabını giderir, demektir.

Resûlullah (s.a.v.): “Allahım! Lisanımı yalandan te­miz et. Kalbimi fitneden ve amelimi riyadan (gösteriş­ten) ve gözümü hıyanetten koru. Çünkü Sen, kalpler­de olan gözlü şeyleri ve gözlerin hain bakışlarını bi­lirsin.” diye dua ederlerdi.

(Hz. Gavs-ı A’zam Seyyid Abdü’l-kâdir-i Geylâni (k.s.a.), Üç Aylar ve Faziletleri, 41. s.)

Bir Yorum Bırak