“Oruç tutun sıhhat bulursunuz.” (Taberâni)

İbâdetler Allah (c.c.)’un emri ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in tebliği ile yapılır ki buna “ta’abbüdî (ibâdetle alâkalı) emir” denilir. Şüphesiz her ibâdette bizim tam ve­ya eksik anlayabileceğimiz nice dünyevî faydalar da var­dır. Fakat bu nokta ikinci derecede kalır.

Eğer bir mü’min meselâ şişmanlığı gidermek veya tan­siyonu düşürmek için açlığa katlanırsa o açlık örfî ma’nâda oruç sayılmaz.

Ameller ancak niyetlere bağlıdır. Meselâ namaz bir id­mandır denemez. Zîrâ o doğrudan ta’abbüdî bir emirdir. Bununla beraber bu emrin i’fâsı zımnında elbette dünyevî faydalar da vardır. Hele “aylık aidat” ve “giriş ücreti” gibi külfetlere ve merasime tabi’ olmayan ve tam eşitliğin tim­sâlini teşkil eden cemâatin içtimaî faydaları ne kadar açık­tır. Fakat biz bunlarda birinci derecede taabbüdî emri dü­şüneceğiz, bunları Allah (c.c.)’un emri diye yapacağız.

Bu hadîs-i şerîf de orucun sağlık üzerindeki müsbet tesirine işaret buyurulması, ikinci derecede böyle dünyevî ve bünyevî bir faydası da bulunduğunu açıklamaktadır. Bugün bu durum tıp ilmince de isbât ve i’tiraf edilmiştir.

Orucun daha nice faydaları vardır ki, nefs hakimiyeti, açlığa ve zorluğa tahammül, açların hâline vukuf ve mer­hamet… bunlardandır.

(Hz. Mahmûd Sâmî RAMAZÂNOĞLU (k.s.), Musahabe 5. c., 76. s.)

Bir Yorum Bırak