«Aziz ve celîl olan Allah-û Teâlâ buyurdu ki:

«Adem oğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna. O, benim içindir. Onun mükâfa­tını ben vereceğim.» Oruç, ateşe karşı siperdir. Sizden biriniz oruçlu bulunduğu günde fena la­kırdı söylemesin; kavga etmesin. Şayet birisi onunla döğüşür veya ona çatıp çekişirse, «Ben oruçluyum» desin. Muhammed’in nefsi yed (-i kudret) inde olan Allah’a kasem ederim ki, mu­hakkak oruçlunun ağız kokusu, Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur. Oruç tutanın fe­rahlanacağı iki sevinçten birisi, iftar ettiği za­man, diğeri de orucunun sevâbiyle Allah’a kavuştuğu andır. (Müslim)

Bir Yorum Bırak