Ebu Hüreyre (r.a.) ‘den; Resulullah (s.a.v.) buyurdu­lar ki: “Aziz ve Celîl olan Allah-û Teâlâ buyurdu ki; “Adem oğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna. O, benim içindir. Onun mükâfatını ben vere­ceğim.” Oruç, ateşe karşı siperdir. Sizden biriniz oruçlu bulunuduğu günde fena lakırdı söylemesin, kavga et­mesin. Şayet birisi onunla döğüşür veya ona çatıp, çeki­şirse, “Ben oruçluyum.” desin. Muhammed’in nefsi yed-i kudret’inde olan Allah’a kasem ederim ki, muhakkak oruçlunun ağız kokusu, Allah nezdinde, misk koku­sundan daha hoştur. Oruç tutanın ferahlanacağı iki se­vinçten birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevâbiyle Allah’a kavuştuğu andır.”

Müslim Hadis No: 151 /163)

Bir Yorum Bırak