Savm (Oruç): Lugatta her neden olursa olsun, her vakitte kendini tutmaktan ibarettir. Allah (c.c.)’ın Hz. Meryem’den hikaye ederek: “(Hz. Meryem) Şüphe yok ki ben, o çok esirgeyici (Allah’a) oruç adadım” (Meryem Sûresi Âyet: 26) buyurduğu gibi, âyet-i kerimedeki savm (oruç)dan murâd söz söylememekten ibarettir. Peygamberimiz (s.a.v.):

“Aşûrâ (Muharrem ayının onuncu) günü oruç tutunuz. Kim yemiş ise, günün kalan kısmını oruçla geçirsin” buyurmuştur.

Savm (oruç): Şeriatta, ehil olanının tanyeri ağarmadan niyet edip başlayarak, güneş batıncaya kadar yiyip, içmek ve cinsi münasebetten kendini tutmaktır.

Oruç Tutmaya Ehil Olmanın Şartları

  1. a) Müslüman olması b) Akıllı olması c) Erginlik çağında bulunmak d) Kadınlar için âdet ve lohusalıktan temiz olmaktır.

Orucu Bozduğu Zannedildiği Halde, Orucu Bozmayan Haller

Oruçlu olan kimse, unutarak  yese, içse, cinsi münasebette bulunsa veya uyuyup ihtilam olsa veya bir kadına bakarak boşalsa yahud yağlansa veya sürmelense veya öpse yahud gıybet etse yahud kan aldırsa, veya kendi iradesi olmadan kussa yahud kendi isteğiyle az kussa, cünub olarak sabahlasa, kulağına su dökülse bu süretlerde oruç bozulmaz.

Bir kişinin boğazına, toz duman veya sinek girse orucu bozulmaz. Bunları kendi iradesiyle korsa bozulur.

Eğer oruçlunun boğazına yağmur veya kar girerse -esas olan kavle göre- orucu bozulur.

Oruçlu olan kimse dişlerinin arasında olan şeyleri yutsa, eğer nohut miktarı olursa orucu bozulur. Sadece kaza eder. Fakat nohut miktarından az olursa orucu bozulmaz.

Oruçlu kimse dışardan susam tanesi yerse, eğer onu çiğnemeden yutarsa orucu bozulur, yutmayıp çiğnerse orucu bozulmaz.

Özürsüz olarak birşeyi tadıp tükürmek, çiğneyip ağızdan çıkarmak, parçalanmayan, çiğnenmiş eski sakızı çiğnemek, kendisinden emin olmadığı halde zevcesini öpmek mekruhtur.

Özürsüz ağıza su almak, çırılçıplak kucaklaşmak, birbirinin boynuna sarılmak, kadının kocası ile musafaha etmesi mekruhtur.                                               (Mülteka Tercümesi)

Bir Yorum Bırak