Bugün dünyanın dizginini elinde tutan medeni denilen alemin her ülkesinde içki içmenin adet ve ikram vesilesi olması, onun iyi ve faydalı olduğunu göstermez. Bilakis tıbben sabit olduğu gibi içki, insanın hayatına kasdeden, ruh ve bünyesini yıkan en büyük düşmandır. Bunun için Kur’an-ı Kerim ile hadîs-i nebeviyye, şiddetle onu yasaklayıp onu içen ile yapılışı için çalışan kimseleri lanetlemiştir. Onu içmek en büyük gaflettir.
İçki, insanı sarhoş edip akli dengesini bozan şeydir. Üzümden olduğu gibi, hurma, arpa, buğday, bal ve başka şeylerden de olabilir. Sekr, yani sarhoşluk veren şeyin çoğu haram olduğu gibi azı da haramdır. Bazı kimseler birayı hafif görerek mühimsemiyor ve içiyor. Halbuki bira ile şarap arasında fark yoktur.
Soru: İçki satıp ticaretini yapmak caiz midir?
Cevap: İçki içmek haram olduğu gibi, onu satıp ticaretini yapmak da haramdır. Bu hususta ihtilaf yoktur. Enes (r.a.)’den şöyle rivâyet edilmiştir:
“Allah Resûlü, içki sebebiyle on kişiyi lanetlemiştir: Onu yapan, yaptıran, içen, taşıyan, kendisi için taşıtan, sakilik yapan, satan, parasını yiyen, satan ve kendisi için satın alınan kimseler”
Mâide suresindeki kesin içki yasağı bildiren ayet geldikten sonra, Allah Resûlu (asm) uygulama ile ilgili olmak üzere şöyle buyurdu:
“Şüphesiz Allah içkiyi haram kılmıştır. Bu ayeti haber alıp da yanında içki bulunan kimse, ondan içmesin ve satmasın…” (Müslim, Müsâkât, 67)
Soru: Şarap fabrikasında çalışmak caiz midir?
Cevap: İslam dini faiz, kumar ve fuhuş müesseselerinde çalışmayı yasakladığı gibi şarap fabrikasında çalışmayı da yasaklamıştır. Bu itibarla günaha girmek istemeyen kimse mutlaka böyle bir müessesede çalışmaktan sakınmalıdır.
(Halil Gönenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, c.2, s.243-244)