Örfen ma’ruf olan şey, şart kılınmış gibidir.

Örfen Maruf Olan Şey Şart Kılınmış Gibidir

Misal, bu yerde işçilerin öğlen yemeğinin işverence karşılanmasi örf haline gelmişse bunu sözleşmede ayrıca belirtmeye gerek yoktur.