Hz. Ömer (r.a.) Humus’a vali olarak görevlendirdiği Hz. Umeyr (r.a.)’ın Medine’ye dönmesini ister. Geldiğinde ona “Üstlenmiş olduğun vazifeyi yerine getiriyor musun?” diye sorar. “Ya Mü’minlerin Emiri vermiş olduğun vazifeyi yerine getiriyorum. Vergileri topluyor ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum ve  adelet üzere karar veriyorum.” Hz. Ömer (r.a.), onu yeni bir yere vali olarak atamak ister; ancak Hz. Umeyr (r.a.) istemez. “Ey Ömer (r.a.), valilik ağır bir görev artık onu kabul edemem. Müsaade buyur ben evime çekilmek isterim” der. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.), Hz. Umeyr (r.a.)’ı uğurlar. Bir zaman sonra Hz. Umeyr (r.a.)’ın evine Hz. Haris (r.a.)’ı gönderir. “Umeyr’in yanına git, eğer fakirlik içinde yaşıyorsa şu yüz dinarı benim tarafımdan hediye et.” der.
Hz. Haris (r.a.) eve geldiğinde Hz. Umeyr (r.a.)’ı gömleğine yama yaparken bulur. Üç gün misafir olarak kalır ve arpa çorbasından başka bir şey yemediğini görür. Giderken “Mü’minlerin Emiri bu  bir kese altını sana vermemi istedi. Al senindir” der. Hz. Haris (r.a.) olanları Hz. Ömer’e (r.a.) anlatır. Bir süre sonra Hz. Ömer (r.a.), Hz. Umeyr’i (r.a.) tekrar yanına çağırır: “Sana gönderdiğim bir kese altını ne yaptın Ey Umeyr?” “Şehit ailelerine dağıttım” der. Hz. Ömer (r.a.) “Allah sana merhamet etsin. Ben de sana yiyecek ve iki kat elbise vereyim” Bunun üzerine Hz. Umeyr (r.a.) “Benim giyeceğim de var yiyeceğim de. Evimde iki avuç arpa bırakmıştım. Şükürler olsun ki bitince Rabbim rızıklandırır. Sen onları şehit ailelerine dağıt onların benden fazla ihtiyacı var. Giyecekleri de filancanın anasına vereyim” deyip yanından ayrılır.
Hz. Umeyr (r.a.) vefat ettiğinde cenazesinde Hz. Ömer (r.a.) “Said oğlu Umeyr gibi biri daha olsaydı da İslama ve müslümanlara hizmet etseydi” diye buyurur.
(Hz Muhammed (s.a.v.)’in Arkadaşları s. 72)