Önce Araştır Sonra Tüket!

Önce Araştır Sonra Tüket! İnsanların tükettikleri gıdalar dâhil tüm tüketim malzemeleri, o kişi veya toplumun hayat tarzını açıkça ortaya koyar. 
İnsanların tükettikleri gıdalar dâhil tüm tüketim malzemeleri, o kişi veya toplumun hayat tarzını açıkça ortaya koyar. Herkes kendine yeniden şu soruları sormalıdır:
1. Yiyip içtiklerimden de hesâba çekilecek miyim?
2. Ben yiyip içtiklerimin hesâbını verebilir miyim? Şayet veremezsem beni bekleyen akıbet nedir?
3. Yeme, içme konusunda Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ölçülerini biliyor muyum ve bunlara ne kadar riâyet ediyorum? Rızkımı kazanırken gösterdiğim hassasiyeti, yiyip içtiklerimi satın alırken de gösteriyor muyum?
4. Satın aldığım gıda maddelerinin; kim tarafından, hangi koşullarda üretildiği, üretim sırasında içerisine hangi katkı maddelerinin eklendiğini, üretimde hijyen kurallarına riâyet edilip edilmediğini inceliyor muyum?
5. Bu ürünler küresel güçler tarafından, gayri insanî amaçlar için yapısal değişimlere uğratılıyor olabilir mi ve ben bunlardan haberdar mıyım?
6. Bu ürün üretilirken insan ve hayvan hakları ihlâl ediliyor mu, çevreye zarar veriliyor mu?
7. Bu gıda maddesini tükettiğimde, bende nasıl bir gelişme ve değişim meydana getirir?
8. Bu yiyecek ve içeceği tüketmesem zarar görür müyüm veya tükettiğimde bana bir yararı var mı?
9. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu çağda yaşasaydı ve soframa konuk olsaydı bu ikrâmı tüketir miydi? Tüketmez ise bana ne buyururdu?
Soruları çoğaltabiliriz, ancak önemli olan soruların çoğaltılmasından ziyâde, bizim yeme içme meselesini önemseyip önemsemediğimizdir. Önemsiyorsak ve soframızda bir sorun, tabağımızda bir deccalî güç varsa, bunu ortadan kaldırmak için bir gayret içinde miyiz? Yoksa aldığı şeyin helâlden mi, haramdan mı olduğuna hiç aldırmayan güruh içinde kaybolup giden zavallılar olmayı sürdürecek miyiz? Herkes kararını vermeli. Çünkü başka çıkar yol yok.
(Kemal Özer, Şeytan Ye Diyor, s.61-65)