Vera, haram olmasında şüphe bulunan şeylerden ve yakışıksız işlerden sakınmaktır. İnsan on şeyi kendi üzerine farz görmeyince verası tamam olmaz:

  1. Dilini gıybetten korumaktır. “Birbirinizi gıybet etmeyiniz” (Hucurât s. 11)
  2. Kötü zandan sakınmaktır. “Zandan çok sakınınız, bazı zanlar günâhtır” (Hucurât s. 11)             “Kötü zandan çok sakınınız” (Hadis-i Şerif)
  3. Alay etmekten, insanlara gülmekten, maskaralıktan sakınmaktır. “İnsanlar birbirleriyle alay etmesinler” (Hucurât s. 11)
  4. Haramdan göz yummaktır. “Ey Habîbim! Mü’minlere de ki, gözlerini harama bakmaktan yumsunlar” (Nûr s. 30)
  5. Doğru sözlü olmaktır. “Konuştuğunuz zaman doğru olun” (En’âm s. 15)
  6. Kendini beğenmemesi için, Allâhü Teâlâ’nın kendi üzerinde olan ihsân ve nimetlerini bilmektir. “Allâhü Teâlâ’nın, sizin üzerinizde nimetleri, ihsanları vardır” (Hucurât s. 17)
  7. Malını hak, sevâp ve tâat yolunda sarf edip, bozuk yollara, günâhlara ve tâati engelleyecek işlere harcamamalı ve sarfetmemelidir. “Mal verdikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar” (Furkan s. 67)
  8. Kendisini büyük görmemeli, büyüklük, kibirlilik istememelidir. “Bu dâr-ı ahirettir. Bunu yeryüzünde büyüklük ve fesat istemeyenlere mekân kılarız” (Kasas s. 83)
  9. Beş vakit namazı vaktinde kılmak, rükû’ ve secdelerini iyi yapmaktır. “Namazları ve orta (ikindi) namazınızı koruyunuz” (Bakara s. 238) Yani vaktinde kılınız ve şartlarını gözetiniz.
  10. Ehli Sünnet ve Cemâat mezhebi üzere bulunmaktır. “Benim bu yolum (yani bildirdiğim İslâm dini) doğrudur. Ona uyunuz. Sizi o yoldan ayıracak yollara uymayınız”

(En’am s. 153)
(Abdülkâdir-i Geylânî, Gunyetü’t-Tâlibîn, s.199)