Ebû Hüreyre (r.a.) demiştir ki: “Bir def’asında Peygamber
(s.a.v.), Ashâbı (r.a.e.)’e hitâben: “Size en hayırlınızı haber
vereyim mi?” diye sormuşlar, onlar da: “Evet haber ver, yâ
Resûlullâh (s.a.v.)!” demişler. Bunun üzerine Peygamber
(s.a.v.): “Sizin hayırlınız: Ömrü uzun, amel (ve ahlâkı)
güzel olanınızdır.” buyurmuşlardır. Konu ile ilgili Peygamber
(s.a.v.):
“Güzel ahlâk sâhibini yüceltir, kötü ahlâk ise uğursuzluktur.
İyilik yapmak ömrü uzatır, sadaka vermek ise
kötü şekilde ölmeyi önler.”
“Gerçekten kişinin günahları sebebiyle rızkı eksilir.
Kaderi de ancak duâ geri çevirir. Ömrü ise ancak iyilikler
uzatır.”
“Yakınlarınızı ziyâret edebilmek için âile nesebiniz
(soykütüğünüz) hakkında bilgi edininiz, zîrâ yakınları
ziyâret etmek akrabâlar arasında sevgiye vesîle olur,
malı çoğaltır, ömrü de uzatır.”
“Yakınları ziyâret etmek, komşularla iyi geçinme ve
güzel ahlâklı olmak, yurtları imâr eder ve ömrü de uzatır.”
“Her kim rızkının bol ve ömrünün uzun olmasını isterse
(anne, babasını ve) yakınlarını ziyâret etsin.”
“Anne ve babaya iyilik etmek ömrü uzatır. Yalan söylemek
rızkı eksiltir. Anne ve babayı ziyâret, ziyâretlerin
en büyüğüdür.”
“Anne ve babasına iyilik edene müjdeler olsun. Azîz
ve Celîl olan Allâh onun ömrünü uzatsın.” buyurmuşlardır.
Kur’ân-ı Kerîm’de: “…O’nun izni olmaksızın hiçbir dişi
deve gebe kalamaz ve doğuramaz. Kendisine ömür verilen
kimsenin ömrünün uzatılması, ömründen eksiltilmesi
muhakkak ki bir kitâbta (Levh-i mahfûz’da) yazılıdır.
Şüphesiz ki bunlar Allâh’a göre pek kolaydır.” (Fâtır s. 11)
buyrulmaktadır.
(Tıbb-ı Nebevî Ansiklopedisi, 530.s.)